Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg

Verslagen | Vergaderingen | Nieuws | Informatie | Leden

  • Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg
  • Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg

 
 


OR Brandweer Zuid-Limburg

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit leden gekozen door en uit het personeel. De ondernemingsraad van de Brandweer Zuid-Limburg bestaat op dit moment uit 15 leden inclusief een Ambetelijk Secretaris. Deze voeren namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

OR reglement Brandweer Zuid-Limburg
volg de onderstaande link om het reglement te lezen.
http://www.or-brwzl.nl/reglement-ondernemingsraad 

Faciliteitenregeling OR Brandweer Zuid-Limburg
Volg de onderstaande Link om de faciliteitenregeling te lezen
http://www.or-brwzl.nl/faciliteitenregeling-or-brwzl


Werken bij de brandweer
voor wie ga Jij door het vuur.
informatie over Brandweer Zuid-Limburg
Brandweerzorg in een uniek stukje Nederland.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor een veilige samenleving.
steunpunt brandweer
Opvang en nazorg brandweer