Ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Verslagen | Vergaderingen | Nieuws | Informatie | Leden

  • Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg
 Verkiezingen OR Veiligheidsregio Zuid Limburg

klik hier
klik hier

klik hier
klik hier
klik hier

Eind filmpje
 
 
OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit leden gekozen door en uit het personeel. De ondernemingsraad van de Brandweer Zuid-Limburg bestaat op dit moment uit 15 leden inclusief een Ambetelijk Secretaris. Deze voeren namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

OR reglement Veiligheidsregio Zuid-Limburg
volg de onderstaande link om het reglement te lezen.
http://www.or-brwzl.nl/reglement-ondernemingsraad 

Faciliteitenregeling OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Volg de onderstaande Link om de faciliteitenregeling te lezen
http://www.or-brwzl.nl/faciliteitenregeling-or-brwzl
 
Werken bij de brandweer
voor wie ga Jij door het vuur.
informatie over Brandweer Zuid-Limburg
Brandweerzorg in een uniek stukje Nederland.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor een veilige samenleving.
steunpunt brandweer
Opvang en nazorg brandweer