Ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Verslagen | Vergaderingen | Nieuws | Informatie | Leden

OR Leden

Even voorstellen

Dit zijn de leden van OR oftewel de Ondernemingsraad van de Brandweer Zuid Limburg. Deze groep mensen gaat zich bezig houden met de belangenbehartiging voor medewerkers, waarbij het komen tot een goede organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemers. Het mag duidelijk zijn dat wij ons bezig houden met zaken die een reguliere OR aangaan. Voor de duidelijkheid rechtspositionele zaken zijn aan het Georganiseerd Overleg. Op deze site kan men lezen waar we mee bezig zijn en waar wij over gaan.

De OR, zal zich bezig houden met verder bouwen aan de nieuwe organisatie. Een organisatie die de juiste brandweerzorg levert, maar zeker, net zo belangrijk, een goede werkplek biedt aan alle medewerkers, een plek waar de werknemers zich prettig voelen. Een organisatie die oog heeft voor zijn medewerkers zoals elk goed werkgever betaamt. Dit is in kort waar wij voor staan en uiteraard voor gaan.

We zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden d.m.v. nieuwsbrieven, deze website en tevens zullen wij bijeenkomsten organiseren waar nodig. Dit neemt niet weg dat jullie ons vooral ook moeten aanspreken mocht er iets niet duidelijk zijn, vragen staat vrij en inbreng van jullie zijde is dan ook zeer belangrijk.
Per slot van rekening zijn we er voor jullie.

Onderstaand de leden van de OR

  Naam: Voornaam: Functie: Post: E-mail commissie
  Borm Tom lid Centrale Org. t.borm@brwzl.nl P&O voorz.
  Boymans-Jacobs Marjo Ambt. Secretaris Centrale Org. m.boymans@brwzl.nl  
  Hanssen Paul Lid Kerkrade p.hanssen@brwzl.nl P&O
  Van Hoef Eric Lid Brunssum e.vanhoef@brwzl.nl P&O  secr.
  Berghs Donald lid Stein d.berghs@brwzl.nl VGWM
  De Haas Ron Lid Maastricht Z. r.de.haas@brwzl.nl P&O
  Molin Roy Lid Beek roy.molin@zonnet.nl --
  Speetjens Thei Lid Born t.speetjens@vbrwzl.nl VGWM
  Jeurissen Dave Lid Brunssum jeurissen@brwzl.nl P&O
  Beucken John Secretaris Sittard j.beucken@brwzl.nl --
  Plug Wim Plv voorzit. Centrale Org. w.plug@brwzl.nl Communicatie voorz.
  Pappers Huub voorzitter Brunssum h.pappers@brwzl.nl --
  Meessen Wim Lid Onderbanken mees31@hetnet.nl VGWM
  Franssen Michiel Lid Simpelveld m.franssen@brwzl.nl VGWM voorz.
  Vankan Michel Lid Brunssum m.vankan@brwzl.nl VGWM
  Kelleter Dirk Lid Centrale Org. d.kelleter@brwzl.nl P&O